HZ:HASAN (RA)
Canibim.Com

HZ:HASAN (RA) - Canibim.Com

 

                           Hz.HASAN VE HZ. HÜSEYİN (ra)

 

Zühretür Riyazda şöyle nakledilir; Hz. Hasan (r.a) doğduğu zaman Cebrail (a.s) geldi ya Muhammed (s.a.v) Hak Teala hz. sana selam ediyor. Alinin doğan çocuğuna Harunun oğlunun adını koy. Harunun çocuğunun adı” Teberruk” idi. İbranice “HASAN” demekti. (Hasan: Güzel, hüsünlü demekti)

 

Hz. Ali (k.s) derki, Resul (s.a.v) ğöğsünden başına kadar olan kısmı Hasana benzerdi. Rivayet olunur ki; Hasan ve Hüseyin yazı yazmaya başladı. Hasan benim yazım daha güzel dedi.. Hüseyin benim ki güzel dedi. Hasan öyleyse babamıza soralım dedi. Hz. Ali ben bunlardan birine güzeldir demeğe utanırım dedi.

 

Hz. Hasan ve Hüseyin dedelerinin yanına gitti Hz. Resulullah (s.a.v) de ikisinden birinin yazısını üstün görmedi. Cebrail (a.s) indi,.sordular. Cebrail (a.s) da alemlerin Rabbına bildirdi. Hak Teala Hazretleri, ya Cebrail Cennetten bir elma aldı o yazıların üstüne bıraktı. Hak Teala Hz.leri o elmayı iki parça kıldı yarısı Hz. Hasanın yazısına düştü, yarısıda Hz.Hüseyinin yazısına düştü.

 

Rivayettir ki; Cennet Yarabbi bende fakirleri,.miskinleri ve zayıf olanları oturt dedi. Hak Teala izzetim için ey Cennet seni Hasan ve Hüseyin  ve Ashab ile süslerim dedi. Böylece Hz. Hasan (r.a) zehirlenerek Şehit oldu. Hz. Hüseyin (r.a) da kerbela da şehit oldu.

 

Nakledilir ki ; Bir gün Hz.Hasan ve Hz. Hüseyin (r.a) Peygamberimiz (s.a.v) hazretlerinin dizinde oturmuşlardı. Hz. Resulullah (s.a.v) onlara şevkat gösterip  Hz.Hasanı ağzından ve  Hz. Hüseyini boynundan öptü. Cebrail hemen  biri kara, biri sarı,.biride kırmızı üç şal getirdi. Bu kara donu sen giy, zira yas donudur. Sarı donu Hasan giysin ki ağu içecek. Kızıl donu da Hüseyin giysin ki şehit olup kana bulaşacak dedi.

 

Safer ayının yirmi sekizi Hz. Hasan (r.a) ın zehirlenerek Şahadetinin yıl dönümüdür.Yarap şefaatinden bizleri mahrum etme. Amin


Tüm MAKALELER