MÜJDE
Canibim.Com

MÜJDE - Canibim.Com

 “ VE ENABÜ İLELLAHİ LEHUMUL BUŞHA” (Zümer.17) (Allah’a yönelenlere müjde vardır.)

 

İbni Abbas r.a dedi ki : Kıyamet günü geldiği zaman bir münadi : Ey Allah’ın kulları ,durun ! diye çağıracaktır. Ebubekir-is Sıddık R.a. Ömer-ül Faruk r.a,Osman ül Zinnureyn r.a,Aliyyül Mürteza r.a.lar çıkıp gelecekler.

Hz.Ebubekir( r.a) na var Cennetin kapısın da dur denilerek Allah’ın rahmetiyle kimi dilersen Cennete koy kimi dilersen koyma.

 

Hz.Ömer( r.a) nada Mizan katında sen otur, kimi dilersen sevabını günahından ağır eyle, kimi dilersen Kevser Havzından su içir,kimi dilemezsen su içirme der.

 

Hz.Ali(r.a) da ; Kimi dilersen ona Allah’ın rahmeti ile Cennet kaftanını giydir, kimi dilemezsen giydirme der Bikudretillahi Teala.”

 

NOT: MAKAMI NAZIN CİLVELERİDİR BUNLAR.

 “ 

Tüm MAKALELER