AHMED CANİB EFENDİ (K.S.) HZ.'LERİNE
Canibim.Com

AHMED CANİB EFENDİ (K.S.) HZ.'LERİNE - Canibim.Com

 

 

 

                                                                    OKUNAN HATİMLER

 

113   Adet...Hatmi Şerif.

Onbeş milyon...Kelimeyi Tevhit

Beş milyon İsmi Celal (Allah)

Bir milyon yüz elli bin Selavatı şerif

İki yüz elli üç bin Fatihayı Şerif

Seksen üç bin beş yüz İhlası Şerif

Bin üç yüz yetmiş Yasini şerif

Dört bin yüz elli Fetih Suresi

Dokuz bindokuz yüz elli Mülk Suresi (Tebareke)

Yedibin iki yüz Ayetel kürsü

Dokuz bin Lahavle vela kuvvete İlla billah

Sekiz bin beş yüz Hasbün Allahı venimel vekil

Dört bin Subhan Allah

Dört bin Elhamdülillah

İki yüz otuz iki bin Besmeleyi şerif

Böylece liste uzayıp gidiyor.Cenabı Mevlam Dergahı izzetinde kabul etsin.

Tüm MAKALELER