NAMAZDA MİRAC NASIL VE NEREDE YAPILIR ?
Canibim.Com

NAMAZDA MİRAC NASIL VE NEREDE  YAPILIR ? - Canibim.Com

                                                                   MİRAC

 

 

Peygamber (sav) Mirac gecesi giderken birinci gökte Adem (as) “ı, ikinci gökte İsa (as) mı ve Yahya (as) , üçüncü gökte Yusuf (as) ı, dördüncü gökte İdris (as) ı, beşinci gökte Harun (as) mı, altıncı gökte Musa (as) ı, yedinci gökte İbrahim (as) ı,görmüştü.

 

Abbas oğlu Abdullah (R.anh) der ki:

Sitretül Münteha= son derler.(Yerden her gök yüzüne çıkan şey,Sidretül Münteha da son bulur. Ve her yukarıdan aşağıya inen şey de onda tamam son bulur.Onun için ona Münteha demişlerdir.)

 

Peygamber (sav) buyurdu ki:

Sitretül Müntehaya vardığım zaman bana üç şey verildi: Biri beş vakit namaz,ikincisi Bakara suresinin sonu ve üçüncü olarak da ümmetimin BÜYÜK günahrı affedildi. Ondan sonra CENNETE vardım.Cebrail (as) : - Ya Resulallah, Hak Celle ve Ala Hz.leri Zatını taktis eder:

 

“SUBBUHÜN KUDDUSÜN RABBUNA VE RABBÜL MELAİKETİ VERRUHİ SEBEKAT RAHMETİ ALA GADABİ”

 

(Allah tesbihe ve takdise layıktır.Kudsidir.Biz ve bütün meleklere ve ruhlara Allah’ın rahmeti ve gazabı azimdir.)

 

Peygamberimiz (sav) göklere ve Sidretül Müntehaya ve Cennete geçtiği zaman Cebrail (as) dedi ki:

Ya Resullallah ben bu mevkiden yukarı çıkmam.Eğer yukarı çıkarsam ARŞ’ın nurundan yanarım.Çünkü bundan ileri geçmeğe Senden gayrısına yol yoktur.

Cebrail (as) :Rabbine selam ver diye işarette bulundu.Peygamber (sav)

 

“ETTEHİYYATÜ LİLLAHÜ VESELAVATÜ VETTAYYİBAT” dedi

 

(Bütün tazimler,dualar ve iyilikler Allah içindir.)

 

O zaman Hak Celle ve Ala hz’leri de şöyle buyurdu:

 

“ESSELAMÜ ALEYKE EYYÜHEN NEBİYYİ VE RAHMETULLAHÜ VE 

BERAKATÜHÜ”

 

(Ey Nebi, selam sana .Allah’ın rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun.)

 

Peygamber (sav) selamından ümmetinin sevinç duyması için dedi ki:

 

“ESSELAMU ALEYNA VE ALA İBADİLLAHİSSALİHİN.”

 

(Allahın selamı bizim üzerimize ve Salih kulların üzerine olsun.)

 

Bundan sonra Cebrail (as) ve bütün melekler:

 

“EŞHEDÜ EN LA İLAHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU.”

 

(Şahadet ederim ki Allah’tan başka Allah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah’ın kulu ve Resulüdür.)

                                                        

 

NOT: PEKİ CEBRAİL VE BÜTÜN MELEKLER (MAĞBUD İLE ABİDİN BU KONUŞMALARINI MİLYONLARCA YIL AŞAĞIDA OLDUKLARI HALDE NASIL DUYDULARDA KELİMEYİ ŞAHADET GETİRDİLER….?

"KIL NAMAZI ET DUAYI OL SAADET TACIDIR

SEN NAMAZI ÖYLE BİL Kİ MÜMİNİN MİRACIDIR."

MÜMİN MİRACINI ETTEHIYATI'YI OKURKEN YAPAR TABİ Kİ EHLİ HAL OLAN MÜMİN BURDA UYANIK OLMALIDİR.

 

Tüm MAKALELER