CEHRİ ZİKİR
Canibim.Com

Canibim.Com

CEHRİ ZİKİR - Canibim.Com

 

                     ALLAH’I ZİKİR VE ANIŞ

 

 Hak Teala buyuruyor ki: “YA EYYUHEL LEZİNE AMENUZ KURULLAHE ZİKREN KESİRA” (Ahzab suresi:41)

(Ey iman edenler Allah’ı çok zikredin.)

-Resulallah(sav) dediki: İmanınıza bekçilik edin,onu bekleyin.Ashap ya Resulallah(sav) imanımızı nasıl bekleyelim? Dediler.Peygamber(sav) –La ilahe İllallah” (Allahdan başka Allah yoktur.Kelimesini  çok zikredin dedi.

 

Allah’ı çok anın, çok zikredin.Her kim Cennet bahçelerinden birine girmek isterse zikir halkasına girsin dedi.Şu da bilinmeli ki,Allah sevgisi,Mehabetüllah nasıl imanın temeli olduysa, onun nişanı da Allah’ı çok zikretmek,Allah’ı çok anmaktır. Dedi.

 

Nitekim Resulallah (sav) Hz.leri şu hadisi buyurmuştur.

“ALAMETU HUBBİLLAH HUBBU ZİKRİHİ” (Allah sevgisinin alameti zikir sevgisidir.)

İmam-ı Gazali (ra) dedi ki: Hak Celle ve Ala Hazretlerine sülük edenlerin üç durağı, üç menzili vardır:

Biri,FANİLİK ALEMİDİR.BiriCEZBE ALEMİDİR. Biri de RUHUN KABZEDİLME ALEMİDİR. Fani alemde olduğun zaman “LA İLAHE İLLALLAH” demek ile çok meşgul ol

CEZBE aleminde olduğun zaman “ALLAH,ALLAH” diye kendini meşkul et. Ruhun “KABZ” alemine erdiği zaman “HU,HU” demeye çok uğraş.

 

Bu aleme vardığın zaman adalet sıfatının kederleri,tozları senden gider.Fazilet sıfatlarının nuru senin üzerine gelir. Ve Hakkın tasarrufu hiçbir vasıta olmadan senin üzerine ulaşır.Kah Hakka izafetle yok olursun, kah kendine izafet eylemekle mevcut,var olursun.Yine Hak’ka izafet eylemekle fani olursun,sana izafet eylemekle baki olursun.

 

Allahın zikrimi faziletlidir, yoksa Kur’an okumak mı daha faziletlidir? Diye soranlara şu cevap verilir. “La İlahe illallah” kelimesi Kur’an da olduğu için,Kur’anın manasını bilenler için Kur’an okumak faziletlidir.Kur’anın manasını bilmeyenler için de Allah’ı zikretmek çok efdaldir.

 

Allahı açıktan zikir etmek mi daha faziletlidir,yoksa gizlice gönülden zikir etmek mi daha faziletlidir? Sorusunun cevabı:Allahı zikir etmek açıktan olursa tesiri daha çok olur.Çünkü,Hak Teala Hazretleri bazı gönülleri günah işleye işleye taşa benzetmiştir.Bu gönül taşını kırıp içinden marifet çeşmelerini ve hikmet pınarlarını akıtmak için o taşları zikirle kuvvetlice dövmek gerekir.

 

Nakledilmiştir ki,Peygamber(sav) Hz. Allah’ı açıktan,cehren zikrederler di.O zamandan bu zamana gelinceye kadar ilimle amel eyleyen varisler,mescidlerinde,medreselerinde,tekke ve zaviyelerinde Allah’ın adını açıkça zikrettiler.Mecmail Fetava’da: Zikri açıkça söylemek sünnettir denilmiştir.Bir kişinin hakikatı şeriatına göre olduğunu bilmek gerekir.Gönülleri keşfeden,açan “La ilahe illallah” demektir. Canları keşfeyleyen,açan”Allah,Allah” demektir.Sırları keşfeyleyen,açan”Hu,Hu” demektir.

 

Böylece sırlar alemi,ruhlar aleminden daha yücedir.Ruhlar alemi kalb aleminden yücedir.Kalb alemi de cisimler aleminden yücedir.Bunun için nefs aleminden çıkmağa ve kalb alemine varmağa çalış.Beşeriyet aleminden çık,ruhlar alemine var.Vucudun karanlığından çık.Hak Teala hz.lerinin varlığı ve vucudu nuruna var.Kalb alemi,tevbe edenlerin miracı,Allah’a çıkış basamağıdır.Ruhlar alemi muhiplerin,Allah’ı sevenlerin miracıdır.Sır alemi ariflerin miracıdır.Beşeriyetten ayrıldığın zaman Hak Teala Hz.lerinin tasarrufu seni karşılar.Böyle olunca gönlün Beka’dan Fenaya,istiğraftan yok olmaya intikal eder.Bunun akside olur.Hak’ın tasarrufunda türlü,türlü değişmeler senin halindir.

 

Sır alemine vardığın zaman gaybın sırlarından sana bir kapı açılır.Bu kapı açılınca Gaybdan bir ses işitirsin ve gaybı görürsün.Böyle olunca Gayb-ı ayn olur ve haber sana gözle bakıp incelenen bir şey haline gelir.

 

Ariflerin canı celaliye ve kutsiyedir.Bundan dolayı onlar Hak Sübhanehu ve Teala Hazretlerinin cemaline,yüzüne müştaktırlar,o cemali görmek özlemi içindedirler.İbadet edenlerin canı ruhaniyedir.Onlar Cennetin özlemi içindedirler.Gafillerin canı havaiyedir.Onun için onlar dünya ile meşkuldürler.

 

Tüm MAKALELER