DÜSUKİYYE TARİKATI

İBRÂHİM DESÛKÎ

 

Desukiyye İbrahim Desuki (Düsuki) hazretlerinin tasavvuftaki yolu. Rıfaiyye ve Sühreverdiyye yollarından hırka giyen İbrahim Desuki’nin Şaziliyye yoluna da intisab ettiği (bağlandığı) bildirilmektedir. Dört kutubdan birisi ola...rak kabul edilen İbrahim Desuki’nin Şeyh Ebu Medyen el-Magribi’ye ulaşan bir silsilesi de olduğu göz önüne alınırsa, zamanın Ünlü velileriyle görüşüp sohbet ettiği anlaşılır. Hayatının yirmi senesini doğum yeri olan Aşağı Mısır’daki Desuk kasabasındaki halvethanesinde eser yazmak ve talebe yetiştirmekle geçiren İbrahim Desuki, hazret-i Ali’nin manevi varislerinden sayılır. Pekçok keramet, hal ve cömertliğiyle Ünlü olmuştur.

Desukiyye yolunda tasavvuf yolcusundan İslamiyete sıkıca uyması, kendisini yetiştiren hocanın telkin ve nasihatlerine bağlı kalması, tasavvuf ile şeriati birlikte götürmesi istenir. Bedeviyye, Şaziliyye ve Rıfaiyye yollarının adab ve erkanını birleştirerek kendi usulünü ortaya koyan Desukiyye yolunun coşkun ve taşkın bir yönü yoktur.

Desukiyye yolunun esasları şunlardır:

1) Evrad ve zikirle meşgul olmak

2) Nefsin arzu ve isteklerine karşı çıkıp, kapılmamak

3) Sıkıntılara, bela ve musibetlere, kaybedilen şeylere üzülmemek

4) İslam dininin emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmak, tasavvuf yolunun inceliklerine dikkat etmek

5) Evliyanın güzel ahlakıyla ahlaklanmak.

Moğol istilasından sonra ilim merkezlerinden biri haline gelen Mısır’da ve KuzeyAfrika’da yayılmış olan Desukiyye’nin silsilesi şöyledir: Muhammed aleyhisselam, Ali radıyallahü anh, hazret-i Hüseyin, Zeynelabidin, Muhammed Bakır, Cafer es-Sadık, Musa Kazım, Ali Rıza, Ma’ruf-ı Kerhi, Sırri-yı Sekati, Cüneyd-i Bağdadi, Ebu Ali Rodbari, Ebu Ali Katib, Ebu Osman Mağribi, Ebü’l-Kasım Gürgani, Ebu Bekir Nessac, Ahmed Gazali, Abdülkadir Sühreverdi, Şihabüddin Sühreverdi, İbrahim Desuki.

Desukiyye yolu daha sonra Süyutiyye, Şernubiyye, Taziyye ve aşuriyye kollarına ayrılarak devam etmiştir.