Günün Ayeti

Muhakkak ki göklerin, yerlerin yaratılışında ve gece ile gündüzün ihtilafında elbette tam akıl sahipleri için açıkça deliller vardır.

Ali imran 190


Günün Hadisi

Her kim bir kavme benzerse, oda onlardandır. 

(Ebû Davud)

Günün Sözü

Küçük günahları küçümseme,çünkü onlardan büyük günahlar dallanır,budaklanır.

(Süfyanı Sevri)


Tarihte Bugün