RECEP AYI İBADETLERİ-1
Canibim.Com

RECEP AYI İBADETLERİ-1 - Canibim.Com

RECEP AYINDA YAPILACAK NAFİLE İBADETLER HACET NAMAZI :
 

 

12 rekattır.İki rekatta selam verilir.Her rekatta fatihadan sonra 3 adet Kadir Suresi ve 12 İhlası Şerif okunur. Namazdan sonra 7 Selati Ümmiye okunup secdeye varılır.Selati Ümmiye şudur:”Allahümme salli ala seyyidina Muhammedi’n-nebiyyi’l-ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.” Secdede ; 70 defa  Sübbuhun Kuddusün rabbüna ve rabbü’l-melaiketi ve’r-ruh okunur.
 
 

Secdeden kalkıp bir defa ;”Rabbiğfir verham ve tecavez amma ta’lem.İnneke ente’l-eazzü’l-ekrem”denilir.Tekrar secdeye varılıp yine 70 defa “Subbuhun kuddusün rabbüna ve rabbü’l-melaiketi ve’r-ruh” okunur.Secdeden kalkıp dua edilir.

 
 

Dua anında Allah’a şu şekilde iltica etmelidir:”Allahümme barik lena recebe ve şa’bane ve belliğna ramazan.” Cuma günü öğle ile ikindi arasında 2 rekatta bir selam verilerek namaz kılınır. Her rekatta 1 Fatiha,7 Ayetül Kürsi,5 İhlas,5 Felak,5 Nas Suresi okunur. 


 

Namazdan sonra 25 defa “ La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azimil kebiril müteala” 25 defa estağfurullahel azim ve etubu ileyk”diğerek istiğfar ve sonrada dua edilir. 


 

Hasan Basri’den rivayet recepin 27.günü öğle ikindi arasında 4 rekat namaz kılardı. Her rekatta 1 Fatiha,1 Felak,1 Nas,3 kere Kadir Suresi ve 2 kere İhlas okurdu ve ikindi nazmına kadar da dua ederdi.

 
 

NOT:Recep ayında dualar makbuldur.Bu ayda bol bol dua edilmesini tavsiye ederiz. Selam ve dua ile Allah ibadetinizi kabul eylesin. 

 

Canibim.com

 

Tüm Duyuru / Haberler